Hur väljer man rätt golvunderlag? 

På tal om flytande golv så är det både brädor (paneler) och underlag som avgör egenskaperna, parametrarna och användarkomforten. 
 

Med rätt underlag ger du ett slags ”fundament” mellan panelerna och grunden.  Underlaget skyddar inte bara golvet, utan förbättrar dess prestandaparametrar.  Även högkvalitativa golv kan visa alla sina fördelar först när de fungerar som ett sammanhängande golvsystem tillsammans med underlaget.  

Must have när det gäller underlag 

Underlaget måste ta över alla viktiga funktioner eftersom det utgör grunden för professionell golvläggning då det:  

  • kompenserar alla möjliga punktojämnheter i underlaget, vilket avlastar panelernas snäppanslutningar;  
  • skyddar golvet mot dagliga påfrestningar som uppstår när man går eller t.ex. när fallande föremål slår i golvet, men också mot konstant belastning av tunga möbler. 
  • skapar en effektiv isolering mot fukt,
  • gör rummet tystare - det reducerar ljudet av fotsteg i rummet och utgör en extra ljudisolering när ljud tränger genom bjälklaget 
  • ett bra underlag minskar kostnaden för golvvärme. 

Kom ihåg att du inte får önskad effekt även om du köper de bästa och dyraste panelerna om du inte tar hand om rätt underlag och inte följer anvisningarna från paneltillverkarens instruktioner.    Ordentligt lagda paneler och ett bra underlag garanterar bekväm användning av golvet varje dag. 

Ta hand om underlaget under grundbeläggningen

Montering av golvet kan påbörjas först efter att alla bygg- och efterbehandlingsarbeten har slutförts.    Rummet ska vara torrt och ha ett effektivt ventilationssystem.  Temperaturen i rummet där du tänker lägga golvet ska vara + 18 - 23 grader Celsius och underlaget bör ha samma temperatur.  Golvet ska läggas på ett stabilt och jämnt underlag, vars avvikelse inte får överstiga 2 mm per 200 cm i längd.   Underlaget för laminatgolv ska vara torrt och rent. Eftersom trä och laminat är mycket känsliga för fukt är det bra att kontrollera underlagets fuktighet, och vid fuktighet över 2% godkänner tillverkaren inte garantianspråk. 

Isolering mot fukt 

Alla paneltillverkare kräver att det finns en ångspärr, dvs permanent skydd mot fukt från underlaget.  Underlåtenhet att använda ångspärr är en vanlig orsak till att garantin upphör att gälla. 
Ångspärr kan utgöras av en speciell folie med SD-värde> 75 m (denna parameter har ersatt foliens tjocklek som tidigare angavs som kvalitetsindikator).  Folier som inte är avsedda för detta ändamål, t.ex. målarfolier, ska inte användas. 
Lägg fuktspärrfolien på det förberedda underlaget med 20 - 30 cm överlapp och limma med en fuktbeständig tejp.   Folien ska vikas upp på väggen med 3 - 4 cm. 
Ett snabbare och mer tillförlitligt alternativ är att använda underlag med en integrerad 2-i-1 ångspärrfolie eller 3-i-1 underlag, som förutom den integrerade ångspärrfolien också har ett självhäftande lager som gör det lättare att ansluta underlaget.    

Välj till slut underlag som ska läggas under panelerna

Hela sortimentet av mattor som läggs under paneler kan delas in i två grupper:

  • underlagsmaterial för laminatpaneler och sandwichpaneler,
  • underlagsmaterial för vinylpaneler. 

Båda grupperna av underlag måste naturligtvis uppfylla kraven i den europeiska standarden EN 16354 som strikt definierar vilka tester och parametrar produkten ska uppfylla för att skydda våra golv och för att kunna kalla den underlag.

Indelningen i två grupper beror på de specifika krav som ställs på underlag för olika typer av golv.  Vinylpaneler som monteras med ett klicksystem är tunna produkter med en tjocklek på 4 till 6 mm.  Exakt frästa notspår i dessa paneler måste särskilt skyddas - därför ska det statiska trycket som underlaget under panelerna måste ta på sig vara minst 200 kPa, och värdet som rekommenderas av tillverkare av vinylpaneler är så mycket som 400 kPa. Som jämförelse kan nämnas att laminerade paneler kräver ett minsta värde på 10 kPa vilket är 20 gånger mindre. 

Innan du lägger golvet ska du använda ett underlag som är lämpligt för rummet och uppfyller funktionskraven.    Underlaget förbättrar komforten med att använda golvet, ökar golvets hållbarhet och utför dessutom en specifik uppgift. Underlaget kan isolera från kyla eller tvärtom, leda värme väl om vi vill använda golvvärme.    Underlag gör också rummet tystare i varierande grad. Underlagets egenskaper och funktioner beror till stor del på materialet som de är tillverkade av.  På marknaden finns följande tillgängliga

Polyuretan- och mineralunderlag (PUM), s.k. multiprotec, eller kvartsmattor - underlag av högsta kvalitet - ger bästa ljudisolering i rummet. Deras höga trycktålighet gör att de skyddar golvet och ger det hållbarhet.  Tack vare sitt mycket låga värmemotstånd är de perfekta att lägga på golvvärme. Med polyuretanunderlag kan man spara upp till 750 PLN* under en uppvärmningssäsong.   Det mest kända underlaget av denna typ är MULTIPROTEC 1000 

Underlag av extruderad polystyren (XPS) – perfekta för att jämna ut mindre defekter i underlaget.     Dessa underlag kan vara upp till 6 mm tjocka och på grund av sitt höga värmemotstånd är de den bästa isolatorn bland underlag (de fungerar bra över ouppvärmda rum).    Trots sin höga flexibilitet bibehåller de panelernas hållbarhet tack vare sin mycket goda tålighet mot belastningar. Underlag av XPS finns i alla former: traditionell platta, rulle och i veckat utförande som går snabbast att lägga.   De är också väldigt lätta, vilket underlättar transport och montering, särskilt för nybörjare. 

Underlag av högdensitetspolyeten (PEHD)  - underlag av denna typ är lämpliga att lägga på golvvärme, och ger även bra ljudisolering i rummet där de läggs. 

Traditionella underlag - de har varit kända sedan länge, t.ex. kork som är ett svagt ljudisolerande material och smulas sönder med tiden, så den kanske inte ger fullständigt skydd.  Den så kallade eko-skiva som dessutom dammar och smutsar ner är mycket ömtålig, och trots sin stora vikt och hårdhet är den inte tryckhållfast. Produkten absorberar fukt och utsätter panelerna för skador även med minsta mängd vatten. Dessutom är den inte lämplig att lägga på golvvärme. Välkänt PE-skum eller wellpapp som fortfarande säljs i vissa butiker lämpar sig inte som underlag för golvpaneler och bör inte användas enligt EN 16354. Ett sådant material orsakar snabb förstöring av panelerna och gör garantin som beviljas av tillverkaren praktiskt taget ogiltig. Underlag för klickgolv säljs i olika former och förpackningar.  Plattor som är mest populära på marknaden är till synes enkla att lägga, men eftersom de måste fogas ihop med tejp blir de tidskrävande på större ytor. Den näst vanligaste formen är rulle som är väl lämpad för läggning i större rum på grund av förmågan att rullas ut. Veckade underlag är en nyhet på marknaden. Möjligheten till gradvis, exakt läggning gör det till det enklaste och snabbaste sättet att installera underlaget. Den läggs även 5 gånger snabbare än traditionell platta.  Det kallas för nya generationens platta. 

Om du redan känner till indelningen efter golvtyper och vet med vilken teknik som underlag tillverkas är det dags att överväga vilken prestanda underlaget ska ha. 

Ska underlaget du letar efter hjälpa dig att ljudisolera rummet, eller kanske har du golvvärme och vill använda det på det mest effektiva sättet, eller tvärtom, du har ett kallt rum under och vill isolera rummet från det. När du vet vilka behov som du har kan du lägga ett lämpligt underlag i varukorgen. 

Ljudisolering först  

Det är en parameter som ska beaktas när du väljer laminerade paneler till ditt golv.   För det första, på grund av deras struktur, är laminerade paneler mycket mer högljudda än andra golv . 

Även om det inte är möjligt att helt eliminera ljud vid användning av golvet, kan de reduceras avsevärt med ett lämpligt underlag. 

Ljudreduktion anges vid: 

- stegljud (RWS – Reflected Walking Sound) i procent (%) - gäller laminerade paneler
- stegljudsisolering som avser att överföra ljudet mellan våningar (IS – Impact Sound) i decibel (dB) både för laminat- och vinylpaneler och sandwichpaneler.  

Vad betyder det? En ljudreduktion på 10 dB motsvarar ljudisolering på 50% för det mänskliga örat.  Underlag från PUM-serien, dvs. produkter från Multiprotec kollektionen, absorberar perfekt ljudvågor och ljudisolerar golvet. Skillnaden i golvets användning är kolossal, golvets resonanseffekter elimineras nästan helt.

Skydda golvet 

När du köper ett nytt golv vill du inte ha problem med det på minst några år. Panelernas mest ömtåliga och känsliga detalj är skarvar, dvs låssystem. En nyckelroll i att skydda golvet spelar lämpligt underlag, och de viktigaste parametrarna som beskriver underlagets styrka är tryckhållfasthet (CS ) och dynamisk belastning (DL ). 

För rum med golv som utsätts för hög trafik - som korridorer, väntrum eller rum där man ofta förflyttar tunga föremål - t.ex. fåtölj på hjul, ska du välja ett underlag med de högsta CS- och DL-parametrarna. Ju högre ”CS” och ”DL”, desto bättre skyddar underlaget klickgolvet och förhindrar bildning av springor eller sprickor.    Med ökade krav ska ”CS”-värdet vara minst 60 kPa för sandwichpaneler och laminerade paneler och 400 kPa för vinylgolv. 

Betala inte extra för golvvärme

Beslutet om golvtyp fattas i ett tidigt skede av projektet. Underlagets värmemotstånd ska beaktas när du väljer golv. Ju lägre värmemotstånd hos systemet desto snabbare värms rummet upp och desto lägre blir värmekostnaderna. 
Det har bevisats att golvsystemets värmemotstånd (golvbeläggning + underlag) inte bör överstiga 0,15 m2K/W - (EN 16354 och riktlinjerna i DIN EN 1264).

För att bestämma golvsystemets värmeisolering ska du addera värmemotståndet för golvet och underlaget. Till exempel: ett 8 mm tjockt laminatgolv har värmemotstånd på cirka 0,08 m2K/W. För ett sådant golv ska du använda ett underlag med värmemotstånd som underskrider 0,07 m2K/W. Det är klart att ju lägre värmemotstånd, desto större besparingar på uppvärmning. 

Standardpanel på 8 mm och populär 5 mm ekoskiva är en förlust på nästan tusen zloty per år. Underlag från gruppen Multiprotec är flera gånger bättre tack vare ett mycket lågt värmemotstånd. 

Hur letar man efter ett underlag i butiken?

Om du redan är på plats i butiken där utbudet är mycket stort och säljaren är upptagen - använd den enklaste lösningen - produktetiketter. Många europeiska DIY butikskedjor har produkter i serien SECURA AQUASTOP SMART från ARBITON. Dessa underlag innehåller en integrerad ångspärrsfolie och tejp som inte bara underlättar monteringen utan även ger golvet 100% skydd.  Färgglada kartonger och intuitiv kommunikation på etiketten är en metod att snabbt och rätt hitta den produkt du är intresserad av. Stora, läsbara ikoner anger vilka egenskaper produkten har.  Märket MADE IN POLAND är också viktigt, vilket i detta fall betyder högsta kvalitet.   

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du vara uppdaterad med information från Arbiton? Bli den som vet först om våra nyheter? Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vill du vara uppdaterad med Arbitons senaste nyheter och produkter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© 2024 ARBITON

Products added for comparison: 1 Jämför Clear